Μεταφορά εξοπλισμού ασφαλείας από την επίσκεψη του αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών