Μεταφορά οικοδομικών υλικών στην Κηφισιά με χρήση γερανού